Commissioners


COMISSONARY NAME PHONE NO.
PATNA Sri. B Pradhan 2233578
MAGADH Smt. Vandana kinni 2225821
SARAN Shri. Prabhat Shankar 06152-232875
TIRHUT Sri. Atul Prasad 0621-2212103
DARBHANGA Shree R K Khandelwal 06272-245088
BHAGALPUR Shri.Robert L Chongthu 0641-2401001
MUNGER Shri. Likan Kunga 06344-222386
SAHARSA Smt. T N Vindeshwari 06478-224984
PURNIA Shri. Ramroop Singh (Add.Charge) 06454-243199